Home Borgerinddragelse
Borgerinddragelse

Borgerinddragelse.

Trente Mølle har i mange år haft borgerinddragelse som et område, vi har arbejdet meget med.  Dels i form af konkret projekter, dels i form af at være netværkstovholder for naturvejleder der på den ene eller anden måde arbejder med borgerinddragelse, og endelig i kraft af at vi har været kursusleder på de sidst mange hold at nye naturvejleder, der er blevet uddannet inden for emnet.

Borgerinddragelse er en lidt mærkelig størrelse at få styr på, og ofte er der flere tolkninger af begrebet. Vi har her valgt at arbejde i primært 2 retninger. Dels handler det om at giver borgerne indflydelse på beslutningsprocesserne i forbindelse med fysiks planlægning, og på det sidste har vi haft specielt meget fokus på at inddrage børn og unge. Det kan være sig parker, grønne områder, stisystemer, legepladser etc.

Den anden udlægning er omkring inddragelse af forskellige grupper af borger i forbindelse med naturpleje og den direkte forvaltning af vores natur. Her ligger vi på grænsen af et andet område, der tales meget om disse år, Frivillighed. Og ja – der er en overlap og det er til tider svært at skelne, men måske er det heller ikke så nødvendigt..

Men når vi her taler om borgerinddragelse og naturpleje, tænker vi f.eks. på restaurering af vandløb, kogræsserlaug, bekæmpelse af invasive arter (f.eks. bjørneklo), restaurering af moser etc.

Vi vil her på siden løbende prøve at komme med eksempler, og ikke mindst metoder – på borgerinddragelse, i den ene eller den anden betydning.

I menu til venstre kan man klikke sig videre på 4 små metoder, vi med held har afprøvet nogle gange – metoder der på hver sin måde, er beregnet til at få ideerne på bordet.  Ved de 3 af metoderne har vi lagt en eller flere små videoer ind, hvor man kan se metoden brugt i praksis.

I nær fremtid håber vi på at kunne bidrage med endnu flere metoder, samt en masse praktiske eksempler på naturplejedelen. 

Kontakt os endelig for ideer, spørgsmål og kommentar.

Vores natur og vores demokrati fortjener det.

navrbk2vendt

Se og hør hvad de unge mener om at blive taget med på råd....

 

storelung_fjernelse_af_birk oprydning_sundet