Trente

SITE SLOGAN

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Agenda 21

jordenAgenda 21 globalt
I 1992 afholdt FN en konference om "Miljø og Udvikling" i Rio De Janeiro. Her vedtog Danmark sammen med 180 andre lande at arbejde for en bæredygtig udvikling. Denne verdensomspændende handlingsplan hedder "Agenda 21" og kan oversættes med "en global dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede".

Målet med Agenda 21 er, at udviklingen i vores samfund skal være bæredygtig. Det betyder at vores handlinger i dag ikke må forringe levevilkårene for vore efterkommere. Vi skal altså arbejde for at bevare og værne om vores fælles natur og miljø.

Agenda 21 er udtryk for stor global enighed og politisk forpligtigelse til at samarbejde om udvikling og miljø.
De enkelte landes regeringer har udarbejdet nationale strategier for Agenda 21 arbejdet. Danmarks nationale strategi hedder "Udvikling med omtanke - fælles ansvar", og den fastlægger prioriteringer og mål for Danmark i et 20-årigt perspektiv.

Agenda 21 lokalt
I Danmark er Agenda 21 også blevet en del af planloven, hvilket betyder at alle kommuner skal udarbejde en redegørelse og plan for en bæredygtig udvikling i deres lokalområde. Faaborg Midtfyn kommune samarbejder med Trente Mølle om lokale Agenda 21 projekter, hvor lokale indrages i spændende projekter om stier i landskabet, kogræsserlaug, hasselmus og meget mere.