Trente

SITE SLOGAN

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hjælp Hasselmusen

Hasselmusen er Danmarks eneste syvsover. Det er en lille brun gnaver med en lang lodden hale. Det Sydfynske område mellem Fåborg og Svendborg er hasselmusens vigtigste område i Danmark. Hasselmusen er i dag så sjælden, at den er på EU´s liste over særligt truede arter, hvilket er arter, som Danmark har en speciel forpligtigelse til at passe på.

hasselmus_trente_moelle

opsaetning_af_hasselmuskasse

Derfor har Trente Mølle i mange år samarbejdet med Skov og Naturstyrelsen, Fyn, og Helle Wilhelmsen (Danmarks førende hasselmusekspert) for at gøre forholdene for den lille charmerende gnaver bedre.

Dette er bl.a. sket ved, at vi i samarbejde med skoleklasser har sat en masse kasser op i de sydfynske skove. Hasselmusene bygger sine reder i kasserne, som yder en ekstra beskyttelse og betyder, at flere unger overlever, så vi får en større bestand.

Er I en skoleklasse, der har lyst til at være med, så tilbyder vi:

- At komme ud og holde et oplæg om hasselmusen og dens biologi og fortælle om kampen for bevarelse af denne art.

- Levere træ frit og kvit, til at klassen kan bygge deres egen hasselmuskasser (typisk 20-30 stykker). Samt en "skærekasse" til at save træet i, så det får de rigtige dimensioner.

- I samarbejde med Helle Wilhelmsen finde et egnet område til opsætning. (Gerne i nærheden af jeres egen skole).

- Tage med på tur og hjælpe med til at sætte kasserne op. Samtidig logger vi alle kasserne med GPS, så I får et kort med jeres kasser på. Kasserne skal senest være sat op i midten af april måned.

- Tage med på en eller flere opfølgende ture, den første efteråret efter, hvor vi tjekker for hasselmus. Der er ikke hasselmusgaranti, men næsten 100 % garanti for halsbåndsmus og rødmus, der også gerne benytter kasserne.

 

svanninge_bhv_tjekker_hasselmuskasser

 

hasselmus_trente_moelle_2

 

Alle elever arbejder i skolen med truede dyr – de fleste vælger nok tigeren eller et andet eksotisk dyr. Men hvorfor ikke vælge en af vores egne ansvarsarter og på samme tid lave noget praktisk, nærværende og være med til at gøre en forskel?

Så har I lyst til at adoptere et lille skovområde, hvor I har jeres egen kasser og arbejder med aktiv naturbevarelse – så kontakt os.

 

Alderstrin: Vi har kasser, der er adopteret af alle klassetrin fra børnehaven og op til 8. klasse. Det er dog en fordel, hvis eleverne selv kan save og hamre kasserne sammen - alternativt skal der lægges en del voksenarbejde i projektet. 

Tidsforbrug: ???? Antallet af ture afhænger lidt af jer. Men 2 ture det første år og 1 de følgende er som regel passende. Hertil kommer timer til at lave kasserne. Oplagt som en del af natur og teknik, evt. i samarbejde med sløjdlæreren.

hasselmus-deod