Trente

SITE SLOGAN

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Trente Mølle har eksisteret siden 1500-tallet, og flere vandmøller har afløst hinanden på stedet. Den nuværende hovedebygning er opført i 1886, og man kan stadig se spor af den sidste vandmølle.

I Trente Mølles historie har vandet altid spillet en fremtrædende rolle – Sct. Olaufskilde, opdræt af ørreder og kampen om vandet kunne være et par af overskrifterne.

Derudover har Trente Mølle en broget fortid som bageri, lampefabrik og champignongartneri.

Stedet har været ejet af Preben Kaas, og i den periode brugte Gasolin stedet til træningslejr til pladen ”Efter Endnu En Dag”. Enkelte af numrene er indspillet på stedet!

Der er også mange fortællinger og spændende historier fra den fjernere fortid, som både naturvejlederen og friluftsvejlederen kan øse ud af: Grådighed, mord og drab, tyveri og spillelidenskab.

Farvel Du Mølle som ligger skjultchampignonlaag4
imellem Hyld ind under Bøges Kroner
Hvor Kløften sig hvælver dyb og hul
og Vaaren jubles ind paany, af Fugleskarers Toner.
Du blide Sted som krandses ind af Bøge
O skønne Plet, hvor nødig end jeg siger Dig Farvel
Din skønne Lund, hvor hvert et Træ min Stemning øger
Og mindst ej dine Bakker og din blanke Sø
Men nu Farvel jeg følge maa hvor Pligten kalder
Farvel til alt og alle som var mig kær
Endnu et Blik og mit Farvel i Lunden falder
Jeg rejser hen til hvad der staar mig mere nær.

Den 24. juli om eftermiddagen sket det, som alle havde frygtet i mange år. Vi fik et regnvejr af dimensioner, og på 3 timer faldt der omkring 80 mm regn. Vandet bogstavelig talt væltede ned over bakkeskråningerne, og mølledammen blev foruroligende hurtigt fyldt op og gik over sine bredder. Alle forsøg på at lukke mere vand ud af mølledammene ved at åbne mere for stigbordet var nytteløse og kunne ikke forhindre, at dammene gik over sine breder.

Til alt held var dæmningen og huset tilsyneladende stærke nok og kunne holde til presset fra vandmasserne. Så vandet måtte finde andre veje, og valgte at løbe rundt om huset og om på gårdpladsen. Her var nærmeste udvej en kloak, som slet ikke kunne følge med. Resultat blev, at vandet skyllede brosten og sand væk og løb ind i kælderen på Trente Mølle, hvor alt blev vådt. Der var så meget tryk på vandet, at sand og vand skød betongulvet op inde i kælderen!!!! 

Jørgen Trentel, der har boet 70 år på eller ved siden af Trente Mølle, udtalte at ”han havde aldrig oplevet noget lignende”.

Herunder kan du se et udvalg af billeder, taget af Leif Kristensen, der var til stede, da det skete.

oversvom1 oversvom2 oversvom3
oversvom4 oversvom5 oversvom6