Home Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen og udvalg

Trente Mølle er en selvejende institution, der modtager tilskud fra bl.a. Faaborg-Midtfyn Kommune og Friluftsrådet. Til at varetage det overordnede ansvar er der valgt en bestyrelse. 

Bestyrelsen

Formand: Byrådsmedlem Bo Petersen. Udpeget af DGI - Svendborg Amt

For Faaborg-Midtfyn Kommune
Byrådsmedlem Lene Høsthaab (V)
Byrådsmedlem Hans Stavnsager (A)

Natur og Landskab: Karin Skovhus (Faaborg-Midtfyn Kommune)

For Friluftsrådet
Erik Bargsteen (Sct. Georgsgildet)
Per Frank
Michael Martin Jensen (Noah)

Som repræsentant for lokalområdet: 
Niels Peter Ellegaard

Som observatør for Naturstyrelsen - Fyn
Statsskovridder Søren Kirk Strandgaard