Rose

Galhvepsen (Diplolepis rosea)
“Rosenkonge” eller “Bedeguar-galle”  

Ofte ser man disse hårede, mosagtige galler på forskellige former for især vilde roser. Gallerne, der først er lysegrønne for senere at blive røde, skyldes galhvepsen Diplolepis rosea. Ofte finder man også gamle galler, der er blevet brune. Inde i gallen findes som regel flere kamre med hver sin hvide larve. Dog kan man finde galler med kun et kammer. Larven overvintrer i gallen, hvor den forpuppes i den sene vinter/tidlige forår. Når hvepsen klækkes har forsøg vist, at der meget ofte er mere end 99 % hunner, hvilket tyder på at hvepsen kan formere sig partenogenetisk (jomfrufødsel).

Galhvepsen Diplolepis eglanteriae

En 3-10 mm rund, blød galle, der indeholder et kammer med en larve eller puppe. Gallen kan findes både på under- og oversiden af bladet og er ikke helt almindelig.