Jagt på lavt vand

waders og rejehov:

Formål: dette forløb er oplagt for den lejrskole, klasse eller børnefest der har appetit på aktiv læring omkring havets flora og fauna. Iført waders og rejehov går jagten ind i det helt kystnære vand hvor tang og havets krible krable skal indfanges og studeres. Sammen laver vi mindre akvarier hvori de kystnære naturtyper bliver efterlignet og studeret. Dette forløb kan fint kobles med Spis kysten, hvis man er en klasse der skal have 2-3 gode timer ved vandet.

Målgruppe: mellemtrinnet, men kan let tilpasses andre målgrupper