Katost

Stokroserust (Puccinia malvacearum)

Denne 1-2 mm brede galle skyldes en rustsvamp. Gallen er først orange men bliver senere brun af svampens sporer, der overvintrer. Den findes først og fremmest på undersiden, men kan også findes på andre dele af planten. Angrebne blade visner før tid og blomsterknopper udvikles ikke. Findes til tider også på stokroser, og er derfor meget uønsket i havebruget.