Ahorn

Ahorn-galhveps (Pediaspis aceris)

Første fund af denne art i Danmark gjorde jeg ved Lærkedal i starten at juni 2005. Ugen senere blev den fundet i Nyhave ved Holstenshus af Per Holmsgaard. En efterlysning i ugeavisen gav endnu et fund fra Hundstrup.

Gallen er det eneste galæble på ahorn, så den er let at kende. Vi hører derfor meget gerne om fund af denne i Danmark nye art. Den er formentlig endnu et eksempel på en af de arter, hvis nordgrænse rykker mod nord pga. det varmere klima.

Her er et billede fra 2006, hvor arten atter blev genfundet ved Lærkedal. Her sidder gallerne mere på stilken, og er ikke så runde som på bladpladen. Farveforskellen skyldes alderen, jo ældre gallen bliver, jo mere farve får den.

I dag (2017) er gallen almindelig overalt på Sydfyn, mens den endnu ikke er fundet i resten af landet.

På oversiden af ahornbladet findes et par punggaller, der skyldes forskellige galmider. Der hersker en del uklarhed over, hvordan de forskellige arter skilles ad, og ikke mindst deres navne, alt efter hvilken litteratur man bruger.

Ahornvortegalmide (Aceria cephaloneus)

Mængder af små vortelignende grønne til røde punggaller på ahorn, kan skyldes galmiden A. cephaloneus. Gallen er 0,5 – 1 mm høj og indeholder lange hår, hvoraf gallen suger næring. Kan findes op i et antal helt op til 500 – 1000 galler på et blad!

Ahornfiltgalmide (Aceria pseudoplatani)
(sym. Eriophyes pseudoplatani)

Filtgalle på Ahorn. Den findes på undersiden af bladet. Først er gallen hvid, for senere at blive rødlig. Til slut er gallen brun. Galmiden lever mellem hårene, hvor den suger næring.

Gallen findes i små pletter på bladet og angriber sjældent større dele af bladets overflade.