Ahorn

Ahorn-galhveps – Pediaspis aceris.

Første fund af denne art i Danmark gjorde jeg ved Lærkedal i starten at juni 2005. Ugen senere blev den fundet i Nyhave ved Holstenshus af Per Holmsgaard. En efterlysning i ugeavisen gav endnu et fund fra Hundstrup.

Gallen er det eneste galæble på ahorn, så den er let at kende. Vi hører derfor meget gerne om fund af denne i Danmark nye art. Den er formentlig endnu et eksempel på en arter, hvis nordgrænse rykker mod nord pga. det varmere klima.

Her et billede fra 2006 hvor arten atter blev genfundet ved Lærkedal. Her sidder gallerne mere på stilken, og er ikke så runde som på bladbladen. Farveforskellen skyldes alderen, jo ældre gallen bliver, jo mere farve får den.

I dag 2017, ´er gallen almindelig overalt på Sydfyn, mens den endnu ikke er fúndet i resten af landet

På oversiden af ahornbladet findes et par punggaller der skyldes forskellige galmider. Der hersker en del uklarhed over hvordan de forskellige arter skilles ad, og ikke mindst deres navne, alt efter hvilken litteratur man bruger.

Galmiden – Aceria cephaloneus

Mængder af små vorteligne grønne til røde punggaller på ahorn, kan skyldes galmiden A. cephaloneus. Gallen er 0,5 – 1 mm høje og indeholder lange hår, hvoraf galen suger næring. Kan findes op i et antal helt op til 500 – 1000 galler på et blad!

Galmiden – Aceria pseudoplatani
(sym. Eriophyes pseudoplatani)

Filtgalle på Ahorn, på undersiden af bladet. Først er gallen hvid, for senere at blive rødlig. Tilslut er gallen brun. Galmiden lever mellem hårene, hvor den suger næring.

Gallen findes i små pletter på bladet og angriber sjældent større dele af bladets overflade.