Ærenpris

Ærenprisgalmyg (Jaapiella veronica)

Der findes en række galler på de forskellige ærenpris arter, som kan være svære at bestemme og en del er relativt sjældne i Danmark. En af de mest almindelige, Ærenprisgalmyggen, findes hovedsageligt på Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys), men kan findes på mange forskellige ærenpris arter. De yderste bladknopper bliver opsvulmede og usædvanligt hårede. Inde i gallen findes flere orange larver. Nogle af larverne forpupper sig i en hvid kokon i knoppen og laver en ny generation samme år, mens andre falder til jorden for at forpuppe sig og kommer først frem næste år. Der findes en lignende art, Dasineura similis, der er sjælden i Danmark. Den kendes på, at gallen ikke er nær så håret som hos ærenprisgalmyggen.