Ærenpris

Ærenprisgalmyg – Jaapiella veronica

Der findes en række galler på de forskellige ærenpris arter, som kan være svære at bestemme og en del er relativt sjældne i Danmark.

En af de almindelig findes hovedsageligt på Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys), men kan finde på mange forskellige ærenpris arter. De yderste bladknopper bliver opsvulmet og usædvanligt håret. Inden i gallen findes flere orange larver.   Nogle af larverne forpupper sig i en hvid kokon i knoppen, og laver en ny generation sammen år, mens andre falder til jorden for at forpuppe sig og først komme frem næste år. 

Der findes en lignende art, Dasineura similis, der er sjælden i Danmark.  Kendes på at gallen ikke er nær så håret som hos ærenprisgalmyggen.