Vandstæren


Vandstæren er en af de fugle man altid bliver glad for at se, og ofte får vi heldigvis besøg at den ved vintertid i bækken ved Trente Mølle.

Vandstæren er en udpræget vinterfugl, der trækker ned til os fra Norge og Sverige i vintermånederne, og det er da også har vi ser den på Trente Mølle.   Ynglebestanden  I Danmark er meget fåtallig, måske en enkelt håndfuld eller mindre.

Den er afhængig at vandløb, af god kvalitet, da den lever af primært vårfluelarver, men også orme, snegle og tanglopper er på menuen.  Da den dykker ned under vandet for at fange dem, kræver det at vandet er klart. Samtidig må der gerne være god fart på vandet. Er vandet for forurenet, så går det naturligvis også ud over den føde den skal leve af.

Er den der er den til gengæld let at kende, når den sidder på en sten eller en gren ved vandløbet, og vipper med halen. Sort, på størrelse med en stær og med et stort hvidt bryst, så er der ikke noget at tage fejl af.