SØ-Camp

Er du eller kender du nogen i alderen 8 til 14 år der går med en indre biolog i maven, eller bare synes at det med dyr er for fedt, så er chancen der nu.
I uge 27 fra mandag til onsdag (1-3/7) er der søcamp på Trente Mølle Naturskole. Det foregår hver dag fra kl. 9.00 til 15.00.
Søcampen er en del af projektet ”Søer i
fritiden”, som er finansieret af Villumfonden, og der er studerende og ansatte fra Biologisk Institut på SDU der står bag campen.
På camp’en vil der være masse af spændende aktiviteter omkring søer og vandhuller. Der vil kigget på på søernes biologi, dyr og
planter, lavet små forsøg og sjove aktiviteter.
Du kan se mere om lejren, tilmelding og den slags på http://www.sdu.dk/s%C3%B8erifritiden
På Trente Mølle Naturskole glæder vi os meget til at lægge hus til, og håber at det hele kommer til at summe at liv og glade dage. Og måske vi også selv kan bliver lidt klogere på vores søer, selvom vi synes vi har ret godt styr på livet i dem