Trente Mølles historie

Trente Mølle har eksisteret siden 1500-tallet, og flere vandmøller har afløst hinanden på stedet. Den nuværende hovedebygning er opført i 1886, og man kan stadig se spor af den sidste vandmølle.

I Trente Mølles historie har vandet altid spillet en fremtrædende rolle. Sankt Oluf Kilde, opdræt af ørreder og kampen om vandet kunne være et par af overskrifterne.

Derudover har Trente Mølle en broget fortid som bageri, lampefabrik og champignongartneri.

Stedet har været ejet af Preben Kaas, og i den periode brugte Gasolin stedet til træningslejr til pladen ”Efter Endnu En Dag”. Enkelte af numrene er indspillet på stedet!

Der er også mange fortællinger og spændende historier fra den fjernere fortid, som naturvejlederen kan øse ud af: Grådighed, mord og drab, tyveri og spillelidenskab.

Farvel Du Mølle som ligger skjultimellem Hyld ind under Bøges Kroner
Hvor Kløften sig hvælver dyb og hul
og Vaaren jubles ind paany, af Fugleskarers Toner.
Du blide Sted som krandses ind af Bøge
O skønne Plet, hvor nødig end jeg siger Dig Farvel
Din skønne Lund, hvor hvert et Træ min Stemning øger
Og mindst ej dine Bakker og din blanke Sø
Men nu Farvel jeg følge maa hvor Pligten kalder
Farvel til alt og alle som var mig kær
Endnu et Blik og mit Farvel i Lunden falder
Jeg rejser hen til hvad der staar mig mere nær.