Om Bittenhus

"I den udstrækning Bittenhus ikke bruges til lejrskole, kursusvirksomhed eller andre relevante natur-, friluftsliv- eller miljømæssige arrangementer, kan stedet lejes af private eller virksomheder."

I efteråret 2012 overtog Trente Mølle driften af Bittenhus fra Faaborg-Midtfyn Kommune, som havde købt stedet af den tidligere ejer Frie Funktionærer. 

I et tæt samarbejde er vi nu gået i gang med at udvikle stedet. Med sin unikke placering lige ud til Det Sydfynske Øhav skal stedet udvikles til en formidlingsplatform for alt, hvad der har med Øhavet at gøre.

Det vil stadig være muligt at bruge stedet som lejrskole, koloni eller kursuscenter, men nu med mulighed for at få naturvejleder på. Vi tilbyder en lang række aktiviteter inden for emner som livet på det lave vand, snorkling, kajak, teambuilding i Øhavet, Øhavets gastronomi etc.  

Ring og få en snak med os – meget er vi allerede klar til, og mere kommer til senere.

Bittenhus vil  blive udbygget som kursussted for aktiviteter tilknyttet Øhavet. Dels for kurser vi selv afholder, dels som kursussted for foreninger og andre aktører omkring Øhavet. 

I noget omfang vil det som tidligere stadig være muligt at leje stedet til et privat familiearrangement. Her vil det nu fremover også være muligt at få sig en ekstra oplevelse og få en naturvejleder ind over.

Vedrørende udlejning, kurser og naturvejledning, så kontakt os på Trente Mølle.

Med venlig hilsen

Trente Mølle