Tørst

Rustsvampen Puccunia coronata

På Tørst (Frangula alnus) kan man ofte se nogle orange galler, der er fremkaldt af rustsvampen Puccinia coronata. Gallen kan vise sig som orange pletter på bladene – ifølge litteraturen oftest på undersiden – men jeg træffer den dog ofte på begge sider. Svampen kan også angribe bladstængler, blomsterknopper eller unge skud, og danne galler som det ses på det nederste billede.
Svampen ses tidligt på sommeren, hvor man let får øje på gallen med dens orangefarvede skåle, hvori sporene dannes. Den har værtsskifte med forskellige græssorter, der er vært for sommer og vintersporerne. Her dannes dog ikke galler.