Røn

Når man kigger efter galler på Rønnebærtræet, er det vigtig at skelne mellem de forskellige slags rønnebær. Flest galler findes på Almindelig Røn, men også andre arter af røn kan have galler, om end det ikke er lykkedes for mig at finde nogen af dem endnu.

Rønneblæregallemide (Eriophyes pyri)

Denne galle er en af vores mest udbredte galler og ses næste overalt, hvor der er Alm. Røn. Det er ca. 2-3 mm store, runde blæregaller, der ses som lysegrønne pletter på oversiden af bladene, pletter der senere bliver brune til sorte. På undersiden findes en lille pukkel, hvori galmiderne lever. 

Gallen findes hovedsaligt på Alm. Røn, men tilsvarende arter kan muligvis findes på Aksel-røn og Tarmvrid-røn. Men begge disse arter af Røn er ikke almindelige, hvilket så også må formodes at gælde det samme for gallerne.

Vi hører gerne, hvis nogen finder disse.

Bladet fra undersiden

Rønnefiltgallemide (Phyllocoptes sorbeus)
(sym.: Eriophyes sorbeus)

Undertiden kan man på spidserne af bladene finde helt hvide, filtagtige belægninger. Findes både på over- og undersiden af bladet, og kan optræde i meget større mængder/plamager end her vist – således at det ser ud til, at bladet er angrebet af svamp.

Igen er det dog en galmide, der er på spil. Galmiden lever inde mellem hårene i filten, hvor den suger næring ud af disse hår. Gallen er i starten hvid til gråhvid, mens den senere bliver gradvist mere og mere rødlig til brun.

Rønnehorn-bævrerust (Gymnosporangium cornutum)

En meget karakteristisk galle, når den er i stadiet, hvor den danner de små karakteristiske horn på undersiden af rønneblade – sorbus. Svampen har værtsskifte med ene, hvor den danner et bævresvampeagtig brunorange, geleagtigt frugtlegeme.