Røn

Når man kigger galler på Rønnebær træet er det vigtig at skelne mellem de forskellige slags rønnebær. Flest galler finde på Alm. Røn, men også andre arter at røn kan have galler, omend det ikke er lykkedes for mig at finde nogen af dem endnu.

Rønneblæregallemide – Eriophyes pyri.

Denne galle er en af vores mest udbredt galler og se næste overalt hvor der er alm. rønnebær. Ca. 2- 3 mm. store runde blæregaller der ses som lysegrænne pletter på overside, pletter der senere bliver brune til sorte. På undersiden findes en lille pukel, hvori galmiderne lever. 

Gallen findes hovedesaglig på Alm. røn, men tilsvarende arter kan muligvis findes på Aksel-røn og Tarmvrid-røn – men begge disse er ikke alm., hvilket må formodes gælde det samme for gallen.

Vi hører gerne hvis nogen observere dette.

Bladet fra undersiden:

Rønnefiltgallemide – Phyllocoptes sorbeus.
(sym.: Eriophyes sorbeus)

Undertiden kan man på spidserne af bladende finde helt hvide filtagtige belægninger. Findes både på over og undersiden af bladet, og kan optræde i meget sørre mængder/plamager end her – således at det ser ud til at bladet er angrebet af svamp.

Igen er det dog en galmide der er på spil. Galmiden lever inde mellem hårene i filten, hvor den suger næring ud af disse hår. Gallen er i starten hvid til gråhvid, mens den senere gravist bliver mere og mere rødlig til brun.

Rønnehorn-bævrerust – Gymnosporangium cornutum

En meget karakteristisk galle, når den er i stadiet hvor den danner de små karakteristiske horn på undersidden af rønblade – sorbus.  Svampen har værtsskifte med ene, hvor den danner et bævresvampeagtig brunorange, gelantiøs frugtlegme.