Mjødurt

I Danmark har vi 2 arter af mjødurt; Almindelig Mjødurt og Knoldet Mjødurt. Knoldet Mjødurt gror primært på tør, åben og sandet bund, mens Alm. Mjødurt fortrækker mere fugtig og våd bund. På begge arter findes en del galler, dog ikke de mest iøjnefaldende. Flest arter findes på Alm. Mjødurt, men et par stykker kan dog findes på Knoldet Mjødurt. På Trente Mølle er Alm. Mjødurt meget almindelig.

Mjødurt-galmyg (Dasineura ulmaria)

Meget almindelig på blade af Alm. Mjødurt. Gallen, der ses på begge sidder af bladet, bliver op til 4 mm stor, men kan dog vokse sammen med andre galler, så den synes større. Ofte kan man finde rigtig mange på samme blad. 

Vender man bladet om, vil man se en meget karakteristisk hvid og spids “top”.

Inde i gallen findes en lille larve, der forpupper sig inde i selve gallen. Når gallen er moden, åbner den sig på undersiden, og den nyklækkede myg kan kravle ud.

Galmyggen Dasineura pustulans

Formentlig lige så almindelig som ovenstående, men det er en art, man let overser. Selve gallen er omkring 1-2 mm stor, men rundt om den optræder en lys ring på op til 5-6 mm. Ser man gallen fra undersiden af bladet, er der en lille fordybning. 

Larven, der selvfølgelig ikke er ret stor, er i dette tilfælde hvid. Modsat ovenstående forpupper denne art sig i jorden under planten. Der er to generationer om året.  

Almindelig mjødurtrust (Triphragmium ulmariae)

Denne bladgalle findes på Alm. Mjødurt på bladnerverne og bladstilken. En tilsvarende art (Triphragmium filipendulae) findes på Knoldet Mjødurt. Svampen danner her sommersporer, mens der senere dannes andre sporetyper, som dog ikke danner galler.