Brændenælde

Star-rust – Puccinia urticata

Her skyldes gallen en svamp med det danske navn Star-rust. Gallen er meget karakteristisk og genkendes let. 

Der er det påfaldende ved arten, at svampen, der om sommeren lever på brændnælder, om vinteren overlever på forskellige star-arter. Det er dette, der har givet den navnet.  Derfor findes gallen også sjældent langt fra områder, hvor der gror star.

Galmyggen – Dasineura urticae

Uhyr alm. galle på brændnælder.Gallen ses, som det fremgår af billederne, på begge sider af bladet.

Inde i gallen kan man finde flere  små (2- 3mm) lyse  larver.  I sjældne tilfælde findes dog kun en enkelt.. Når larven er færdig udviklet, revner gallen, larve falder til jorden, hvor den forpuppes i jorden. 

Flere generationer om året.