Hindbær

Hindbærgalmyg (Lasioptera rubi)

Her er endnu en galle, man kan finde hele året, og som måske er nemmest af finde om vinteren, hvor disse stængelgaller tydeligt ses på gamle skud af hindbær. Inden i gallen lever mange små larver, der først er hvide og senere skifter farve til orangerøde. Larven overvintrer i pubben og kommer frem til foråret.

Gallen her er lidt speciel, idet selve galle-dannelsen ikke skyldes larverne, men en svamp, som hunnen introducerer på planten. Svampemyceliet fungerer så formentlig som føde for larverne. 

Hindbær-flercellerust (Phragmidium rubi-idaei)

Små gulorange pletter på hindbærbladet ses ofte især hvis planterne står et sted, hvor luftfugtigheden er høj.  Denne svamp har ikke værtsskifte og lever kun på hindbærblade.  
Svampen vil, hvis den optræder i store mængder, kunne svække planten, men som hobby hindbæravler er det næppe noget reelt problem. Med den øgede dyrkning af hindbær under plast og glas kommercielt, så kan den dog være en alvorlig skadesvolder.