Hindbær

Hindbærgalmyg –  Lasioptera rubi

Her er endnu en galle man kan finde hele året, og som måske er nemmest af finde om vinteren, hvor disse stængelgaller tydelig ses på gamle skud af hindbær. Inden i gallen lever mange små larver, der første er hvide senere skifter farve til orangerøde. Larven overvintre i pubben og kommer frem til foråret.

Gallen her er lidt speciel, idet selve gal-dannelsen ikke skyldes larverne, men en svamp som hunnen introducere på planten. Svampemyceliet fungere så formentlig som føde for larverne. 

Hindbær-flercelleust – Phragmidium rubi-idaei

Små gulorange pletter på hindbærbladet ses ofte især hvis planterne står et sted hvor luftfugtigheden er høj.  Den svamp har ikke værtsskifte og lever kun på hindbærblade.  
Svampen vil hvis den optræder i store mængder kunne svække planten, men som hobby hindbæravler er det næppe noget reelt problem. Med den øgede dyrkning af hindbær under plast og glas kommercielt, så kan dog være en alvorlig skadesvolder.