Om Øhavsakademiet

Grundlovsdag 2023 slog vi dørene op til Øhavsakademiet, som ligger helt fantastisk ud til Nakkebølle Fjord – lige ved siden af Bittenhus.

 

Udover at være undervisningslokale for stedets naturvejledere, når de formidler øhavets natur til skoler, institutioner m.fl., så har Øhavsakademiet mange funktioner:

 

Det fungerer som akademi til uddannelse af, og inspiration til, de kommende generationer af undervisere, formidlere, guider og andre grupper, der ønsker at anvende kysten og den blå natur i deres virke. Det kunne være studerende fra lærer- og pædagoguddannelserne, men også arkæologer, kokke og sundhedspersonale etc.

 

Det er en central del af formidlingen i forbindelse – og samarbejde – med Geopark Det Sydfynske Øhav og en vigtig brik i at skabe aktiviteter, der fremmer naturturismen. Blandt andet ved at være base for aktiviteter og naturvejledning hen over sommeren.

 

Bygningerne er opført efter Realdanias bæredygtighedskriterier og bæredygtighed er også et fokuspunkt for formidlingen på stedet. Både i forhold til hvordan aktiviteterne foregår på stedet, men også med det fokus at undervise i bæredygtig brug af naturen hos forbund, foreninger og borgere.

Social og psykisk bæredygtighed for mennesker er også et omdrejningspunkt. Øhavsakademiet er base for sårbare borgere i kommunale tilbud, selvdrevne fællesskaber samt sundhedspersonale, der ønsker at bruge – eller blive udlært i at bruge – naturen som basis for naturterapi eller lignende.

Stedet er også et ”foreningshus”, der kan bruges af foreninger, borgere og brugere af det sydfynske øhav, som kan bruge det som udgangspunkt for ture i øhavet og socialt samlingssted.

Øhavsakademiet kan således ikke lejes til privat brug, men hvis du/I hører til under én af ovenstående grupper eller har et formål som understøttes af stedets formål, så tøv ikke med at kontakte os på Trente Mølle. Også hvis I gerne vil gøre brug af naturvejlederne.

En stor tak skal lyde til følgende bidragsydere, som gjorde opførelsen af Øhavsakademiet mulig: RealdaniaNordea-fondenFriluftsrådet, LAG SØM og Faaborg-Midtfyn Kommune.