Hyld

Kun 3 galler er fundet på almindelig hyld (Sambucus nigra), så her er det let at bestemme gallen. De 2 arter er på blomsten/knopperne -mens den tredje er på selve bladet (indrullet blad).

Hvorvidt gallerne også kan findes på druehyld (S. racemosa) vides ikke, så vi hører gerne om det, hvis nogen finder galler på denne plante. 

Hyldeblomstgalmyg (Placochela nigripes)

Denne galle dannes i blomsterbunde, der svulmer op. I gallen findes en orangerød larve, der ikke kan hoppe. Det sidste er vigtigt, da der findes en lignende art galmyg, Contarinia sambuci, der kan hoppe. Denne larve er gul.

Larven forlader i begge tilfælde gallen om sommeren og falder til jorden. Her forpupper den sig og overvinter indtil næste forår, hvor myggen klækkes.

Vi hører gerne om fund af begge arter for at finde ud af mere om deres udbredelse i DK. Er begge arter lige udbredte?