Elm

Elmegallelus – også kaldet Elmepunglus – (Tetraneura ulmi)

Denne meget specielle og meget tydelige punggalle skyldes en lus. Gallen bliver op til 12 mm høj, er altid som her skaftet og findes på oversiden af elmebladet.

Inde i gallen lever en gråsort bladlus med glinsende sort hoved. Når gallen er moden, kommer der om sommeren vingede bladlus ud af gallen. Bladlusene flyver til roden af forskellige græsser, hvor de lever på rødderne. Om efteråret opsøger næste generation atter elmetræet, hvor æggene lægges og overvintrer til næste forår.

Galmiden Eriophyes ulmicola
(sym. Aceria campestricola –  og Aceria ulmicola) 

Denne blæregalle, der findes på storbladet elm, skyldes galmiden Eriophyes ulmicola, der desværre ikke har noget dansk navn. En art, der ikke er er helt almindelig og måske er dette det første registrerede fund  i DK.  Lærkedal i 2007

Gallen kendes let på, at den danner tydelige galler på både oversiden og undersiden af bladet. På øverste billede ses bladet fra oversiden, på nederste fra undersiden af bladet.