Elm

Elmegallelus (Elmepunglus) –Tetraneura ulmi.

Denne meget speciele og meget tydelige punggalle skyldes i dette tilfælde en lus. Gallen bliver op til 12 mm høj, er altid som her skaftet og findes på oversiden af elmebladet.

Inde i gallen lever en gråsort bladlus med glinsende sort hovede. Når gallen er moden, kommer der om sommeren vingede bladlus ud af gallen. Bladlusene flyver til roden af forskellige græsser, hvor de lever på rødderne. Om efteråret opsøger næste generation atter elmetræet, hvor æggene lægges og overvintrer til næste forår.

Galmiden  –  Aceria campestricola
(sym. Eriophyes ulmicola og Aceria ulmicola) 
 

Denne blæregalle, der findes på storbladet elm, skyldes galmiden Eriophyes ulmicola, der desværre ikke har noget dansk navn. Rent faktisk er det ikke lykkedes at finde ud af om den tidligere er registreret i DK. Vi hører derfor meget gerne om yderlige fund af denne art.

Gallen kendes let på at den danner tydelige galler på både oversiden og undersiden af bladet. Her ses bladet fra oversiden.

 

Her ses gallen fra undersiden af bladet.