Elm

Elmegallelus (Elmepunglus) –Tetraneura ulmi.

Denne meget speciele og meget tydelige punggalle skyldes i dette tilfælde en lus. Gallen bliver op til 12 mm høj, er altid som her skaftet og findes på oversiden af elmebladet.

Inde i gallen lever en gråsort bladlus med glinsende sort hovede. Når gallen er moden, kommer der om sommeren vingede bladlus ud af gallen. Bladlusene flyver til roden af forskellige græsser, hvor de lever på rødderne. Om efteråret opsøger næste generation atter elmetræet, hvor æggene lægges og overvintrer til næste forår.

Galmiden  –  Eriophyes ulmicola
(sym. 
Aceria campestricola –  og Aceria ulmicola)  

Denne blæregalle, der findes på storbladet elm, skyldes galmiden Eriophyes ulmicola, der desværre ikke har noget dansk navn. En art der ikke er er helt almindeligt og måske er dette første registrede fund  i DK.  Lærkedal i 2007

Gallen kendes let på at den danner tydelige galler på både oversiden og undersiden af bladet. På øverste billede ses bladet fra oversiden,  på nederste fra undersiden af bladet.