Pil

Der findes en rigitg mange forskellige galler på pil, og det er bestemt ikke de letteste at bestemme. Ofte ser man dog stor flotte og karakteristiske galler, man burde kunne bestemme. 2 ting skal man lægge mærke til:.

1)Hvilken pileart der er tale om, og det er heller ikke altid lige let at finde ud af :-).  Men når det er vigtigt, skyldes det at mange galler kun findes på en eller få pilearter.

2) Kan man se larven, kan der være er række karakter, der kan hjælpe til med bestemmelsen 

Herunder findes et lille udvalg af de galler, man kan finde på pil. Et ? efter navnet betyder, at bestemmelsen ikke 100% er sikker men et godt bud

Galhvepsen  – Phyllocolpa coriacea

Denne “bladruller” skyldes bladhvepsen Phyllocolpa coriacea, og kan findes på Gråpil (Salix cinerea) og Øret pil (Salix aurita). Her er den fundet på gråpil.

Lukker man den op vil man kunne finde en larven, der når den er udvokset omkring 1 cm. stor. Farven er gulbrun, med en mørk ryg. Hovdet er glinsende brunt, og på de to bagerste kropsled findes der store sorte pletter. Så frem med luppen hvis I finder sådan en.

Galhvepsen – Eupontania vesicator

Denne galle gav længe store problemmer, men en finne kom os til hjælp og bestemte den til Pontania vesicator. Kendes på at den for det første findes på Purpur-Pil ( Salix purpurea), men også at den har meget tynde vægge, og at gallen der kan blive op til 2 cm lang går fra midernerven på bladet og ud til kanten (eller næsten). Tilsyneladende en ret sjælden art i Danmark, med i hvertfald kun 3 fund på Naturbasen.

Galhvepsen – Eupontania viminalis

 Denne meget karakteristiske galle skyldes galhvepsen Pontania viminalis. Findes først og fremmest på Purpur-pil (Salix purpurea), men kan formentlig også findes på en række
andre pilearter. En lignende art Pontania arcticornins, der dog er lidt mindre (op til 7 mm.) kan findes på Krybende-pil, (Salix repens), men kun på denne, så derved undgåes forvekslinger let.
Et vigtigt kendetegn for begge arter er at de kun vokser på den ene side af bladet. Den enkelte galle har således ikke “buller” på begge sider af bladet.

Galhvepsen – Eupontania pedunculi

Gallen der altid findes på undersiden  er i starten grøn, men bliver mere og mere rød efterhånden som den modnes. Gallem er også meget behåret og generelt mere eller mindere ærteformet.

På blade af S. aurita (Øret pil), S. Caprea(Selje-pil) S. cinera (Grå-pil) samt deres hybrider.

Galhvepsen –  Pontania bridgmanii?

 Et godt bud på denne forholdsvis tykvæggede gale vil være Pontania bridgmanii. Et af kendetegnene er at  den er omtrente lige tyk på både oversiden og undersiden af bladet. Er dog ikke helt sikre, og her skulle vi nok have husket at kigge på larven, hvis det ikke var fordi den havde forladt boet! Er bestemmelsen rigtig skulle larven være gulgrøn med et brunligt hovede.

Pilerose  
Pilerosetgalmyg – 
Rhabdophaga rosaria
(Sym. Dasineura rosaria)

På skudspidsen af forskellige pil ses ofte en galle dannet af galmyggen Rhabdophaga rosaria. Gallen dannes ved at længdevæksten af skuddet sættes i stå, hvorefter bladende så at sige afsættes oven i hinanden, og danner den såkaldte ”Pilerose” ellerplieroset.  Mens bladene er grønne kan man inderst i ”knoppen”  findes en orangefarvet larve. Senere på året vil larven forpuppe sig her og overvinter til næste forår. Denne galle er meget let at få øje på om vinteren, hvor det er de eneste blade der sidder tilbage på piletræet .

Her ses “Pilerosen” i en typisk vinterudgave.

Her ses den så i en noget friskere sommerudgave:

PilekvistgalmygRhabdophaga salicis
Her bliver æget langt i stænglen, således at der dannes et 10 mm tyk og op til 50 mm lang galle. I starten er gallen grøn, men bliver efterhånden mørkebrun. I hver galle er der et kamme, der indeholder en orange larve eller puppe.  Meget almindelig.

 

Galmyggen – Iteomyia capreae

 Denne galle findes på især de bredblade typer af pil. På oversiden ses en lille rund – 1-2 mm, vortelignende hård galle, der først er lysegrøn, senere bliver rødlig til brun. Men gallen kendes lettest på undersiden af bladet, hvor gallen har en lille karteristisk rund åbning, som kan anes på det nederste billede. Nærmest som et lille krater.
 Inde  i galle lever en enkelt lille larve, der først er hvid, senere orange – rød.

Virus eller galmiden Eriophyes triradiatus? Eller begge dele.?


Denne galle er lidt af et mysterium, da man (så vidt jeg har kunnet finde ud af) ikke er helt sikker på hvordan den er opstået. Længe har man troet at det var en galmide Eriophyes triradiatus (sym. Stenacis triradiatus) – men i dag hælder man mere til at det er en virus der forsager gallen. Men hvordan de to arter spiller sammen, og om de måske begge er en medvirkende faktor til galdannelsen, står endnu hen i det uvisse.

Men et er sikkert, der er masser af liv i gallen. Da jeg en marts dag tog et par stykker med hjem og lagde under steroluppen, så skal jeg love for der viste sig liv. Gallerne vrimlede i det yderste blødere lag med mider – især en brun til rødbrun, pæreformet sag på  0,3- til næsten 0,5 mm var der i hundredvis af. Ret karakteristisk havde de alle en mørkere brun plet på hver side af bagkroppen. Udover denne fandt jeg 2 andre mider, dog i betydeligt mindre antal. Om der er tale om ovennævnte mide ved jeg desværre ikke, da det endnu ikke er lykkedes at finde et billede af arten.