Perikon

Galmyggen Dasineura serotina

På forskellige arter af perikon kan man finde en galle som den på billedet. Hvis man åbner gallen, vil man inden i se en hvid larve. Larven forlader senere gallen og falder til jorden hvor den forpupper sig.
Gallen og galmyggen er meget almindelig, hvor der findes perikon.