Perikon

Galmyggen – Dasineura serotina

På forskellige arter af perikon, kan man finde og se en galle som den på billedet. Hvis man åbner gallen, vil man inden i se en hvid larve. Larven forlader senere gallen og falder til jorden hvor den forpubber sig.
Gallen og galmyggen er meget alm. hvor der findes perikon.